Moby: Ingen annan meditationsteknik är lika effektiv som TM

Moby talar om Transcendental Meditation vid en presskonferensen arrangerad av David Lynch Foundation:

En av de saker som gjorde störst intryck på mig när jag slutligen lärde mig TM, var enkelheten.

Jag menar den är inte ideologiskt styrd, den är inte dogmatisk. Det är en enkel metod som lugnar sinnet.

Och som andlig amatör har jag prövat många olika meditationstyper och det som fick mig att fastna för TM, frånsett att en av centralgestalterna var min idol David Lynch, var dess effektivitet.

Ingen annan meditation, ingen annan teknik jag prövade var lika verksam för att lugna ner mitt sinne och hjälpa mig nå ett lugnt, samlat tillstånd.
En sak som gör TM så effektiv är att man egentligen inte behöver göra så mycket, och som en i grunden lat person uppskattar jag det.

Så jag är otroligt hedrad att vara här och tackar alla så mycket.