KOSTNADSFRI INFORMATIONSTRÄFF

Östersund sön, 28. jul 2024 19:00 och tis, 30. jul 2024 19:00

Välj en annan plats

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Mahesh Yogi tog Transcendental Meditation till väst 1958 och sedan dess har över 6 miljoner lärt sig TM runt om i världen.

Aktivera din egen inre läkande kraft

Vår kropp har en mycket större förmåga att läka sig själv än vi kan tro. Transcendering främjar kroppens inneboende läkande förmåga och skapar balans i kropp och själ. Lyckligtvis är transcendering lättare än man tidigare trott bara man får bra vägledning. De positiva effekterna av Transcendental Meditation bekräftas i vetenskapliga studier och av 6 miljoner människor runt om i världen, varav 85.000 i Sverige.

Att meditera är enkelt. Alla kan lära sig och det är skönt, naturligt och effektivt. De flesta tror dock att meditation innebär någon form av kontroll av sinnet, eller koncentration, att man ska tvinga sinnet att vara stilla genom att koncentrera sig på något – på andningen, ett ljud, eller på att vara i nuet. Koncentration i det här sammanhanget är onaturligt, och knappast njutbart. Transcendental Meditation (TM) däremot är både lätt och behaglig.A

En enkel mental teknik med djupgående fysiologiska effekter

Transcendens = mycket mer än bara avslappning

Meditation blir mer och mer populärt när det gäller att hantera stress. Transcendering ger dock en mer djupgående effekt än bara avslappning. I de gamla texterna, från världens äldsta kunskapstradition, beskrivs transcendering som den högsta erfarenheten människan kan ha – grundläggande för all mänsklig utveckling. Tyvärr gick kunskapen om hur man enkelt transcenderar förlorad. Den återupptäcktes nyligen och har sedan dess spridits runt om i världen. Idag kan vi genom modern vetenskap bekräfta vad de gamla texterna säger. Vi kan mäta vad som händer i kroppen, framförallt i hjärnan, när vi utövar Transcendental Meditation (TM).

1. Djup vila: mycket djupare än vanlig avslappning – i vissa avseenden djupare än under sömn.

2. Glädje: mätbar genom ökning av glädjehormoner.

3. Helhetsmässig utveckling av hjärnan: samordnad aktivitet mätbar med EEG.

Tillsammans innebär dessa resultat att TM blir effektivt på livets alla områden.

Transcendering = Djup, vaken vila

När vi transcenderar, går bortom den finaste tankeimpulsen, når vi ett tillstånd av inre stillhet. Detta sker naturligt och ansträngningslöst. Vi kan inte försöka stilla vårt sinne – och vi behöver inte. Med rätt metod kommer uppmärksamheten automatiskt att gå dit. När vi transcenderar slappnar hela kroppen av, mycket djupt, och vi får en vila som i vissa avseenden är djupare än under sömn.

Man kan objektivt undersöka det här genom att mäta syreförbrukningen. Under TM når kroppen en vila som i vissa avseenden är dubbelt så djup som under den djupaste vilan under sömn. Och drygt 30 studier, från universitet runt om i världen, bekräftar att vi når en mycket djup vila under TM.

Den här djupa vilan aktiverar kroppens självläkande förmåga
Avslappningen gör att spänningar släpper. Kroppen har en naturlig tendens att göra sig av med spänningar som den har lagrat. Det händer när vi sover, men vilan vi får under sömnen är inte tillräckligt djup för att lösa upp djupt rotade spänningar och trauman. Transcendering ger en djup vila
som gör det möjligt för djupt rotade spänningar orsakade av stress att lösas upp.

Ibland är resultaten som mest dramatiska hos dem som behöver dem allra bäst. En ny studie på Amerikanska soldater som stred i Irak, visar att deras PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och depression minskade med 50% efter att ha utövat TM i 8 veckor. Resultaten imponerade och CNN gjorde ett TV-inslag som sändes på US Veteran’s Day. (CNN video.)

Undersökningen bekräftar forskningen som gjordes på Vietnam-veteraner för 25 år sedan.

PTSD,-ångest, -depression

I den studien uppvisade TM-gruppen en signifikant reduktion av PTSD, oro, depression och sömnproblem – till den grad att 70% av de före detta soldaterna inte längre behövde någon annan form av behandling. Kontrollgruppen däremot, som fick den vanliga behandlingen med psykoterapi, uppvisade ingen förbättring. Ref.
Dessa människor har problem långt större än våra och om TM kan hjälpa dem – när andra metoder har haft begränsad framgång eller misslyckats – finns goda utsikter att TM kan hjälpa nästan vem som helst. I den här videon får du fler exempel på hur effektiv Transcendental Meditation kan vara för den som lider av posttraumatisk stress. Den belyser också varför fler och fler vetenskapsmän, utbildare, celebriteter, samhällsledare och institutioner stödjer TM.

Transcendens = Mätbar inre lycka

Stress stör den normala hjärnfunktionen och orsakar bl.a. en minskning av ”glädjehormonet” serotonin. Brist på serotonin påverkar inte bara vårt sinnestillstånd, utan kan även vara en grundorsak till migrän, sömnsvårigheter, oro, ilska, Alzheimers, ätstörningar, alkoholberoende och mycket annat. Man kan försöka behandla bristen med antidepressiv medicin, men det dövar bara symptomen och löser inte själva problemet.

Ökat serotoninTranscendering aktiverar däremot kroppens egen helande förmåga, och hjärnan kan då fungera normalt. Och resultatet? En naturlig ökning av serotonin-produktionen under TM-utövandet och så småningom även bibehållen effekt under resten av dagen. Ref.

Det här påverkar alla livsområden som nämns på den här sajten.

Transcendering = Mätbar utveckling av hjärnan

Transcendering har inte bara en gynnsam effekt på vår hälsa, självkänsla, vårt välmående och våra relationer, utan även på hjärnans utveckling, t. o. m. hos vuxna, vilkas hjärnor antas vara färdigutvecklade. Hur kan en enkel erfarenhet påverka hjärnan på ett sätt som tidigare ansetts omöjligt? Hur kan det vara möjligt att ADHD försvinner och att IQ och kreativitet ökar hos vuxna? Detta kräver sin förklaring. (Se transcendering = den högsta mänskliga erfarenheten)

Själva effekterna är lätta att mäta – t. ex. samordningen av hjärnvågorna med EEG.

Den elektriska aktiviteten i hjärnan kan registreras med EEG, elektroencefalografi, och resultatet visas som EEG-vågor. Man kan sända registreringar från två olika delar av hjärnan till en dator, som sedan gör en matematisk uträkning och fastställer i vilken grad EEG vågorna rör sig i samklang, vilket kallas koherens. Hög koherens betyder att dessa delar av hjärnan samverkar sinsemellan i hög grad.

Transcendering innebär i huvudsak erfarenheten av enhet. (Mer info: transcendens = högsta mänskliga upplevelsen). Den är mätbar i hjärnan. Här är en video där man i realtid kan se hur koherensen/samordningen ökar till maximum under TM.

Ju oftare någon har hög koherens i sin hjärnaktivitet desto mer vänjer sig hjärnan vid att fungera optimalt. Och den kommer då  uppvisa ökad samordning även utanför TM-utövandet – alltså under det dagliga aktiva livet. Hög koherens i hjärnaktiviteten är associerad med högt IQ, kreativitet, känslomässig stabilitet, bra reflexer och etiskt tänkande. (Mer info: transcending = brain development).

Hur lär jag mig att transcendera?

Riktig meditation är ansträngningslös och behaglig. Alla kan lära sig och den ger omedelbart resultat.

David-Lynch-Russell-Brand

Erfarenheten av transcendering kan bara uppnås på ett naturligt och ansträngningslöst sätt. Det är en erfarenhet av en fullständig inre tystnad; som vi inte kan nå genom att försöka vara stilla. Ju mer vi försöker, desto mer aktiverar vi sinnet. Det är därför de flesta meditationstekniker, som kräver koncentration, endast ger en begränsad effekt.

Transcendental Meditation lärs ut individuellt av en välutbildad lärare, som på ett naturligt sätt ger dig erfarenheten av transcendering.

När man väl har haft den erfarenheten, är det sedan lätt för sinnet att gå tillbaka till det tillståndet. Sinnet kommer ihåg, och kan spontant gå tillbaka, på ett naturligt och ansträngningslöst sätt, genom rätt metod. Den här metoden lärs ut, steg för steg, på lektioner under fyra på varandra följande dagar. Efter den första delen av kursen deltar du i ett uppföljningsprogram för att säkerställa att metoden även fortsättningsvis utförs rätt och riktigt.

Kan du avsätta 1-2 timmar och upptäcka hur allt kan förändras?

På dessa länkar hittar du mer information om vad TM är och hur du kan lära dig.

Första steget är att lyssna på information om TM. De hålls regelbundet på flera orter runt om i landet.

Här hittar du datum och plats för kostnadsfria informationsträffar.

Under träffen får du veta mer i detalj hur TM fungerar och vad du kan förvänta dig att få ut av metoden. Du får också möjlighet att ställa frågor, så att du lättare kan ta ställning till om du vill lära dig TM.

Vetenskapliga referenser
[1] Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970
[2] Scientific American 226:84-90 1972
[3] Journal of Counseling and Development 64: 212–215
[4] Military Medicine, june 2011
[5] BUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976.
[6] Ethnicity & Disease 17: 72–77, 2007.
[7] American Journal of Hypertension 22: 1326–1331, 2009.

Vad media säger om TM (klicka på loggorna nedan för att se artiklar)

Information och kurser i Transcendental Meditation - Östersund

Gamla Teatern, Thoméegränd 20, 83134 Östersund Klicka här för att se en karta

KOSTNADSFRI INFORMATIONSTRÄFF

Informationsträffen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat. Vänligen registrera dig nedan.
Informationen tar ca 1 ½ timme.

Datum och tid
Tid
sön, 28. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
tis, 30. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
tis, 6. aug 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
ons, 14. aug 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
Hittade du inte ett datum som passar dig? Vi kan meddela dig när nya informationsträffar om TM är planerade.
Få meddelanden Få meddelanden ×

Östersund

Gamla Teatern, Thoméegränd 20, 83134 Östersund

Transcendental Meditation i Sverige