Vad är Transcendental Meditation?

Erfarenheten från över sex miljoner utövare av TM runt hela världen, liksom 350 forskningsstudier under mer än 40 år, visar att TM är den mest framgångsrika metod som någonsin har undersökts för att minska stress, med betydande gynnsam inverkan på depression, ångest, sömnproblem, ADHD, högt blodtryck, kolesterol, diabetes, fibromyalgi m.m. TM-utövning har dessutom visat sig klart förbättra självförtroendet och den kreativa förmågan.

Transcendens = mycket mer än bara avslappning

girl meditating

Meditation blir mer och mer populärt när det gäller att hantera stress. Transcendering ger dock en mer djupgående effekt än bara avslappning. I de gamla texterna, från världens äldsta kunskapstradition, beskrivs transcendering som den högsta erfarenheten människan kan ha – grundläggande för all mänsklig utveckling. Tyvärr gick kunskapen om hur man enkelt transcenderar förlorad. Den återupptäcktes nyligen och har sedan dess spridits runt om i världen. Idag kan vi genom modern vetenskap bekräfta vad de gamla texterna säger. Vi kan mäta vad som händer i kroppen, framförallt i hjärnan, när vi utövar Transcendental Meditation (TM). Vi kan se:

1. Djup vila: mycket djupare än vanlig avslappning – i vissa avseenden djupare än under sömn.
2. Glädje: mätbar genom ökning av glädjehormoner.

Transcendens = Djup vila

När vi transcenderar, går bortom den finaste tankeimpulsen, når vi ett tillstånd av inre stillhet. Detta sker naturligt och ansträngningslöst. Vi kan inte försöka stilla vårt sinne – och vi behöver inte. Med rätt metod kommer uppmärksamheten automatiskt att gå dit. När vi transcenderar slappnar hela kroppen av, mycket djupt, och vi får en vila som i vissa avseenden är djupare än under sömn.

Exceptionellt djup vila med TM

Man kan objektivt undersöka det här genom att mäta syreförbrukningen. Drygt 30 studier, från universitet runt om i världen, bekräftar att vi når en mycket djup vila under TM.

Den här djupa vilan aktiverar kroppens självläkande förmåga. Kroppen har en naturlig tendens att göra sig av med spänningar som den har lagrat. Det händer när vi sover, men vilan vi får under sömnen är inte tillräckligt djup för att lösa upp djupt rotade spänningar och trauman. Transcendering ger en djup vila som gör det möjligt för djupt rotade spänningar orsakade av stress att lösas upp.

cnn storyIbland är resultaten som mest dramatiska hos dem som behöver dem allra bäst. En ny studie på Amerikanska soldater som stred i Irak, visar att deras PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och depression minskade med 50% efter att ha utövar TM i 8 veckor.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212–215 Resultaten imponerade och CNN gjorde ett TV-inslag som sändes på US Veteran’s Day.

Undersökningen bekräftar forskningen som gjordes på Vietnam-veteraner för 25 år sedan.

PTSDI den studien uppvisade TM-gruppen en signifikant reduktion av PTSD, oro, depression och sömnproblem – till den grad att 70% av de före detta soldaterna inte längre behövde någon annan form av behandling. Kontrollgruppen däremot, som fick den vanliga behandlingen med psykoterapi, uppvisade ingen förbättring.Ref.Military Medicine, juni 2011

Dessa människor har problem långt större än våra och om TM kan hjälpa dem – när andra metoder har haft begränsad framgång eller misslyckats – finns goda utsikter att TM kan hjälpa nästan vem som helst.

Transcendera = Mätbar inre lycka

Stress stör den normala hjärnfunktionen och orsakar bl.a. en minskning av ”glädjehormonet” serotonin. Brist på serotonin påverkar inte bara vårt sinnestillstånd, utan kan även vara en grundorsak till migrän, sömnsvårigheter, oro, ilska, Alzheimers, ätstörningar, alkoholberoende och mycket annat. Man kan försöka behandla bristen med antidepressiv medicin, men det dövar bara symptomen och löser inte själva problemet.

Ökat serotonin

Transcendering aktiverar däremot kroppens egen helande förmåga, och hjärnan kan då fungera normalt. Och resultatet? En naturlig ökning av serotonin-produktionen under TM-utövandet och så småningom även bibehållen effekt under resten av dagen.Ref.BUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976. Det här påverkar alla livsområden som nämns på den här sajten.

Hur lär jag mig att transcendera?

Sann meditation är ansträngningslös och behaglig. Alla kan lära sig och den ger omedelbart resultat.

Erfarenheten av transcendering kan bara uppnås på ett naturligt och ansträngningslöst sätt. Det är en erfarenhet av en fullständig inre tystnad; som vi inte kan nå genom att försöka vara stilla. Ju mer vi försöker, desto mer aktiverar vi sinnet. Det är därför de flesta meditationstekniker, som kräver koncentration, endast ger en begränsad effekt.

Transcendental Meditation lärs ut individuellt av envälutbildad lärare, som på ett naturligt sätt ger dig erfarenheten av transcendering.

När man väl har haft den erfarenheten, är det sedan lätt för sinnet att gå tillbaka till det tillståndet. Sinnet kommer ihåg, och kan spontant gå tillbaka, på ett naturligt och ansträngningslöst sätt, genom rätt metod. Den här metoden lärs ut, steg för steg, på lektioner under fyra på varandra följande dagar. Efter den första delen av kursen deltar du i ett uppföljningsprogram för att säkerställa att metoden även fortsättningsvis utförs rätt och riktigt..

Kan du avsätta 1-2 timmar och upptäcka hur allt kan förändras?

Information och kurser i Transcendental Meditation - Östersund

Gamla Teatern, Thoméegränd 20, 83134 Östersund Klicka här för att se en karta

KOSTNADSFRI INFORMATIONSTRÄFF

Informationsträffen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat. Vänligen registrera dig nedan.
Informationen tar ca 1 ½ timme.

Datum och tid
Tid
tis, 25. jun 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
ons, 3. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
ons, 17. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
sön, 28. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
tis, 30. jul 2024, 19:00 Online
19:00
Boka plats Boka ×
Hittade du inte ett datum som passar dig? Vi kan meddela dig när nya informationsträffar om TM är planerade.
Få meddelanden Få meddelanden ×

Östersund

Gamla Teatern, Thoméegränd 20, 83134 Östersund

Transcendental Meditation i Sverige