5. Sedan 1958 har TM lärts ut till 6 miljoner människor