Transcendering = att sätta igång kroppens egen kraft att läka sig själv