Martin Scorcese

Martin Scorcese är en av vår tids mest kända filmskapare. Han lärde sig Transcendental Meditation för några år sedan och fick så goda personliga erfarenheter att han nu stöder tekniken offentligt. Den här videoinspelningen med Martin Scorcese sändes under David Lynch-stiftelsens kampanj för att hjälpa krigsveteraner övervinna PTSD (posttraumatiskt stressyndrom – bestående psykisk skada som orsakats av starka upplevelser under t.ex. krig)

Martin Scorceses uttalande i videoinspelningen:

David, jag skulle vilja erbjuda mitt stöd och min uppmuntran för dessa insatser för att hjälpa barn och krigsveteraner och envar som behöver hjälp att övervinna stress genom meditation. Vi vet att vårt sinne påverkas, dag och natt, av många negativa intryck. Mönster som vi lärt oss från barndomen, intriger, ilska, hat och skräck.

De svåraste, de mest smärtsamma våndor kan framkallas av nästan ingenting, de kommer över oss och hugger tag i oss och vi upplever dem som verkliga eftersom de är så indirekta och jag tror att den vanliga reaktionen är att härda ut, med andra ord att lida. Jag har aldrig i hela mitt liv trott på lidande. Mina filmer är ganska livliga så de bekräftar ju detta. Ändå hörde jag nyligen att man kanske inte behöver lida så mycket för att göra dem. Det kanske inte är meningen att det ska vara så.

Jag tänker på barn, barn är särskilt mottagliga för att dra åt sig rädsla. De iakttar vuxenvärlden, de ser en stor, skrämmande värld, de försöker tyda de vuxnas uttryck och gester, de försöker behärska allt, om det så är matematikläxor eller känslomässigt trassel mellan föräldrarna. För krigsveteraner som har genomlevt krigets fasa kan jag bara gissa vilka spärrar som kan finnas, vilken skräck och vilket lidande.

Jag har mediterat sedan några år och det är svårt att beskriva de resultat jag har fått i mitt liv. Jag kan bara kanske nämna några få ord: lugn, klarhet, balans och ett slags igenkännande – och det har gjort skillnad.

I kväll när ni försöker samla de nödvändiga medlen för att kunna ge Transcendental Meditation till studerande, krigsveteraner, hemlösa, män och kvinnor, latinamerikaner, till envar som lider av stark stress, skulle jag vilja tacka er och uppmuntra alla er som är samlade här i kväll att stödja denna stiftelse, Davids stiftelse.

Tack!