PTSD cured

R2-Dec-Stress-Disorder-v1(Kommer inom kort på svenska)

Decreased Stress Disorder in Traumatic Stress Patients

Patients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in symptoms of stress disorder in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD cured among war veterans

D9-Dec-Emot-NumbWar veterans suffering from traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant decrease in emotional numbness, in comparison to no significant change among those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD

R4-Dec-Alc-ConsumPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in alcohol consumption in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom

Minskade familjeproblem hos patienter med posttraumatiskt stressyndrom

Patienter som sökt behandling för posttraumatisk stress och som lärt sig Transcendental Meditation visade en signifikant minskning av familjeproblem jämfört med dem som fick psykoterapi.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD

R1-Decr-Anxiet-TramaPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed significantly decreased anxiety in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Vad media säger om TM (klicka på loggorna nedan för att se artiklar)