PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom

Minskade familjeproblem hos patienter med posttraumatiskt stressyndrom

Patienter som sökt behandling för posttraumatisk stress och som lärt sig Transcendental Meditation visade en signifikant minskning av familjeproblem jämfört med dem som fick psykoterapi.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985