Skillnaden mellan Mindfulness och Transcendental Meditation – en jämförelse av Lina som har erfarenhet av båda teknikerna

Så här skriver Lina Lindén, en kvinna som mediterat med TM-tekniken i 3 månader och som tidigare utövat Mindfulness:

“Den största skillnaden ligger i att Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet medan TM handlar om att vara närvarande i sig själv”

Jag skulle vilja säga att den största skillnaden ligger i att Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet, medan TM handlar om att vara närvarande i sig själv. Själva resultatet av ”mindfulness” är en av effekterna man får med TM-tekniken, men TM har fler positiva effekter än Mindfulness.

Mindfulness handlar om att “vara mindful” d.v.s. bli medveten om och acceptera nuet precis som det är. Under en guidad mindfulness-meditation som kroppsscanning uppmanas man att registrera olika förnimmelser i kroppen. Man kan genom en sådan övning bli medveten om spänningar i kroppen och kanske få möjlighet att göra något åt dem. Det handlar alltså om att på ett fokuserat sätt bli medveten om dina sinnesintryck och på så vis lära dig att vara mer närvarande i varje stund.

Detta är övningar som jag upplevt kräver ganska mycket av mig eftersom jag måste tänka på hur det känns hela tiden och det kan göra det svårt att slappna av. Det har vid många tillfällen gjort att jag avbrutit eller struntat i att göra en meditation enligt Mindfulness-modellen eftersom jag inte “orkar”. Jag känner att jag inte helt kan eller “får” slappna av utan måste prestera denna närvaro och “bli” mer medveten om nuet. Lyckas jag inte med detta så har jag inte klarat av själva uppgiften.

Till skillnad från Mindfulness som handlar om att bli medveten om att registrera sin omgivning och bli medveten om nuet, så handlar Transcendental Meditation mer om en resa in i sig själv och som ett resultat av denna resa så kommer jag även att bli mer medveten om nuet.

Djup avslappning på ett enkelt sätt

När jag mediterar enligt TM-tekniken så upplever jag oftast en djup avslappning. Det känns inte som en ansträngande övning utan mer något jag ser fram emot. Detta tror jag beror på att jag inte “måste” göra något utom att tänka på mantrat på ett avslappnat sätt. Ibland “hör” jag mantrat inom mig, ibland är mantrat bara något som finns i bakgrunden och som jag återkommer till när tankarna börjar pocka på och störa för mycket.

När jag kommer ur meditationen så uppfattar jag verkligheten omkring mig på ett mer fokuserat och medvetet sätt än tidigare. Sinnesintryck som dofter, smak, ljud och beröring blir tydligare och jag upplever livet som rikare och vackrare. Med TM blir resultatet alltså en ökad medvetenhet om mig själv och en ökad närvaro i nuet utan att jag behöver anstränga mig för att nå dit, det kommer helt enkelt som ett resultat av den djupa vila jag tillåter mig själv och min kropp att vara i.

Jag har upplevt en ökad energi sedan jag började med TM-tekniken. Jag orkar mer och gör saker mer fokuserat utan att tänka på det. Jag skulle vilja likna meditationen vid en mycket koncentrerad powernap där jag får ut maximal vila och återhämtning. Det är också fascinerande för mig att jag så enkelt kommer in i vila och avslappning eftersom jag vanligtvis är en väldigt rastlös person som tänker väldigt mycket och har svårt att slappna av.

Djupare med TM

Under Mindfulness-meditationer har jag ibland fått avbryta meditationen eftersom jag blir för rastlös och får svårt att fortsätta koncentrera mig. Så har det aldrig varit med TM. Redan vid första meditationen kände jag att jag ville vara kvar i den vila jag kände och även komma djupare in i den.

TM stärker också min självkänsla och självuppfattning eftersom det är en resa in i mig själv och jag blir genom denna resa mer medveten om vem jag är. Jag känner att jag är tryggare i mig själv sen jag börjat utöva TM-tekniken eftersom jag kommer närmare min egen kärna och den jag verkligen är istället för att hämta intryck utifrån och försöka vara någon jag inte är.