Sänkning av högt blodtryck

H15-High-Bld-PressureSänkning av högt blodtryck

Patienter med högt blodtryck som lärt sig Transcendental Meditation visade en signifikant minskning av systoliskt och diastoliskt blodtryck efter tre månader, till skillnad från dem som randomiserats till en styrteknik och från dem som fått undervisning om hur man kan sänka blodtrycket genom kost och motion.Ref.Hypertension 26: 820–827, 1995