Rehabilitering av fångar

R12-Dec-Resent-PrisonMinskad aggressivitet och bitterhet hos fängelseinterner

Interner på ett högsäkerhetsfängelse som lärt sig Transcendental Meditation uppvisade minskad aggressivitet och bitterhet jämfört med en kontrollgrupp.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978