Sabina Litens Karlsson – toxikolog

Som heltidsarbetande småbarnsmamma har jag ett mycket aktivt liv. Jag är glad att jag började praktisera Transcendental Meditation för fyra år sedan eftersom det har förbättrat mitt liv på alla plan. T.ex. känner jag mer glädje och energi. Jag upplever även mer närvaro, bättre tåla- mod, mer kreativitet och mindre oro. Dessa effekter avspeglas på mina relationer där jag känner att jag kan vara en bättre mamma, partner och kollega sam- tidigt som jag lyckas prestera bra inom arbetslivet. TM är den bästa investeringen jag gjort för mig själv och min familj, jag rekommenderar det varmt.”