Minskad cigarett- och alkoholkonsumtion bland chefer och anställda

"B21En studie bland chefer och anställda inom fordonsindustrin i USA fann att efter tre månaders regelbunden utövning av Transcendental Meditation-programmet, hade de anställda lägre cigarett- och alkoholkonsumtion jämfört med kontrollgrupper på samma arbetsplats. Minskad cigarett- och alkoholkonsumtion var inte målet med studien, men det noterades som en bieffekt.

Referens: Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245-262, 1993