Intelligensutveckling—Ökat IQ hos universitetsstuderande

Intelligensutveckling —Högre IQ hos högskolestuderande i USA

E5-Increased-Intell-Univers

Universitetsstuderande som utövade Transcendental Meditation och TM-Sidhi-programmet visade signifikant högre IQ, något som inte var att förvänta sig då de studerande var äldre än 18 år. En kontrollgrupp visade ingen ökning.  Skillnaden mellan TM-gruppen och kontrollgruppen hade ett p-värde på mindre än 0,0001.Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991