Metaanalys: Sänkt systoliskt blodtryck

H39-Decreased-Systolic-BP-MetaDenna studie var en metaanalys av samtliga publicerade randomiserade, kontrollerade kliniska studier av effekterna av Transcendental Meditation på blodtryck, och består av nio studier med 711 patienter. Transcendental Meditation visade sig ha en statistiskt signifikant verkan att sänka det systoliska blodtrycket. De tre studier som var forskningsmässigt mest strikt utformade visade en något större effekt, vilket ytterligare indikerar att effekten har substans.Ref.American Journal of Hypertension 21: 310–316, 2008