Längre liv för hjärtpatienter

H40-Decreased-Mortality-Rate-v1Denna studie i samarbete med amerikanska National Institute of Health undersökte dödlighetsmönster under en period på 19 år, efter att vuxna med högt blodtryck antingen lärt sig Transcendental Meditation eller tillämpat ordinerade hälsoåtgärder. Resultatet visade för TM-gruppen 23% minskning av dödligheten oavsett orsak, och 30% minskning av dödlighet för hjärtsjukdomar, jämfört med kontrollgruppen.Ref.American Journal of Cardiology 95: 1060-1064, 2005