Tillväxt i självförverkligande: Transcendental Meditation jämfört med andra meditationstekniker

E23-Self-actualizationÖkat självförverkligande

En jämförande analys av 42 studier visade effekten av olika meditationstekniker vad gäller självförverkligande. Här framkom att den genomsnittliga effekten av 19 TM-studier var 3 till 4 gånger starkare än någon annan meditationsteknik som man hittills forskat på.