Sänkt systoliskt blodtryck hos patienter med hjärtsjukdom

H35-Reduced-Blood-Pressure-CHDSänkt systoliskt blodtryck hos patienter med hjärtsjukdom

Denna randomiserade, kontrollerade, kliniska undersökning av personer med stabil hjärtsjukdom visade att 16 veckors utövning av Transcendental Meditation, till skillnad från att delta i ett program med hälsoundervisning, ledde till en betydande sänkning av det systoliska blodtrycket. Högt blodtryck är en av komponenterna i det “metabola syndromet” och hör ofta ihop med fetma, insulinresistens och hyperlipidemi. Detta syndrom är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.Ref.Archives of Internal Medicine 166: 1218–1224, 2006