Sänkt blodtryck för hypertensiva

H37-BP-Meta-AnalysisDenna meta-analys återfann i publicerad litteratur 107 studier avseende minskning av stress och blodtryck. 17 av dessa studier, innehållande 23 jämförelser av behandlingar på 960 patienter, uppfyllde standardkriterierna för väl utformade, randomiserade, kontrollerade undersökningar, samt innehöll multipla studier för varje kategori av behandling för hypertoniker. Bland dessa studier visade sig endast Transcendental Meditation ha en statistiskt signifikant verkan att sänka högt blodtryck hos hypertensiva patienter. (p = 0,0002).Ref.Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007. För fullständig artikel klicka här