Minskade övergrepp bland intagna

Intagna på högsäkerhetsfängelser som lärde sig Transcendental Meditation visade färre tendenser till övergrepp jämfört med dem i kontrollgruppen.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978