Mindre problem med uppförande i skolan

E29 Bättre uppförande i skolanMindre problem med uppförande i skolan

Unga barn som normalt hade högt systoliskt blodtryck randomiserades till att antingen lära sig Transcendental Meditation eller delta i en kontrollgrupp med hälsoutbildning. Efter fyra månader uppvisade eleverna som gjorde TM minskad frånvaro färre överträdelser av skolregler, och färre avstängningsdagar.Ref.Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003