Ökad tolerans bland gymnasieelever

Gymnasieelever som lärt sig Transcendental Meditation visade ökad tolerans efter 14 veckor, till skillnad från elever i kontrollgruppen.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978