Läkare svarar på frågor: TM och missbruk (alkohol och droger)